Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

άγος

Πώς να ξεπλύνεις το κακό, την αμαρτία, το άγος?

Μήτε φωτιά, μήτε νερό, μήτε θυσία φτάνει.

Όταν με τα ίδια σου τα χέρια ξερριζώνεις τα σπλάχνα σου,

γιατρειά δεν υπάρει μήτε συγχώρεση.

Εὐριπίδου "Μήδεια"

στ.36-39
ΤΡΟΦΟΣ
στυγεῖ δὲ παῖδας οὐδ΄ ὁρῶσ΄ εὐφραίνεται.
δέδοικα δ΄ αὐτὴν μή τι βουλεύσῃ νέον·
βαρεῖα γὰρ φρήν͵ οὐδ΄ ἀνέξεται κακῶς
πάσχουσ΄· ἐγᾦδα τήνδε

στ.96-98
ΜΗΔΕΙΑ
ἰώ͵
δύστανος ἐγὼ μελέα τε πόνων͵
ἰώ μοί μοι͵ πῶς ἂν ὀλοίμαν;

στ.113-115
ΜΗΔΕΙΑ
ὦ κατάρατοι
παῖδες ὄλοισθε στυγερᾶς ματρὸς
σὺν πατρί͵ καὶ πᾶς δόμος ἔῤῥοι.


Και χάθηκες, παιδί μου, από της μάνας σου το χέρι

και η κατάρα που έριξε σε σένα έπεσε όλη πάνω της.

Και χάθηκε το σπιτικό, η μάνα, ο πατέρας

μαζί με σένα, θεμέλιο λίθο της ζωής.

Πώς να έρθει το αύριο δίχως ρίζες στο χτες?